Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

March 22 2015

March 02 2015

DemonH
Przestań się oszukiwać dziewczyno. Gdyby mu zależało to by znalazł sto sposobów, żeby się z Tobą skontaktować. Nie odzywa się? Szuka sto powodów, dla których zawsze nie może. Przejrzyj na oczy, mała.
Reposted frommesoute mesoute viaklod klod
DemonH
0603 4185
Reposted frompierdolony pierdolony viacatchdimoment catchdimoment
DemonH
6273 5022
Reposted fromaggape aggape viadianazet dianazet
DemonH
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
Reposted fromtomowa tomowa viadrunkenheart drunkenheart
DemonH
9956 24bd
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaiammistake iammistake
DemonH
9673 f0d9
Camping Purakanui Bay, New Zealand
Reposted fromhormeza hormeza viamruugaa mruugaa
DemonH
9980 65ff 500
Reposted fromrol rol viapekosia pekosia
4880 e567 500
Reposted frombun bun viaseksgrupowy seksgrupowy
6208 ff9b 500
6991 f697 500

toxicwren:

I found this in the woods today????

Reposted fromsimonsayer simonsayer viasydnor sydnor

March 01 2015

DemonH
7511 01f1
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures vianowaay nowaay
DemonH
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viaspaceships spaceships
DemonH

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viacherrytomorrow cherrytomorrow
DemonH
DemonH
Naucz sie okazywać dobry humor
nawet wtedy,
kiedy czujesz co innego.
— OK
Reposted fromorchis orchis viablaxkseoul blaxkseoul
DemonH
lecz ludzie tak nie żyją, już podobno śmieja
się z ciebie, myszko, ludzie tak nie robią
i ludzie tak nie czują jak ty myszko, czujesz,
bo ludzie to nie ty, na pewno, ludzie to nie ty.
— świetlicki, a jakże
Reposted frommaliwa maliwa viaprzeblyski przeblyski

February 28 2015

DemonH
0206 34d5
2015
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaIzzy721 Izzy721
0170 3c8b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl